Vervolgonderzoeken en monitoring flora en fauna

Alle benodigde vervolgonderzoeken en monitoringsprogramma’s kunnen wij voor u uitvoeren. Koolstra Advies beschikt over allround ecologische kennis en is gespecialiseerd in onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen. Indien noodzakelijk kan specialistische kennis snel worden ingezet dankzij het uitgebreide netwerk.