Projecten

Koolstra Advies is een allround adviesbureau, vooral gespecialiseerd in het toetsen van plannen en projecten aan natuurwetgeving en -beleid. Beno Koolstra is de afgelopen jaren betrokken geweest bij tal van projecten van zeer uiteenlopende aard. Van intensieve veehouderij tot natuurontwikkeling, van windenergie tot kolengestookte energiecentrales en olie en gaswinning, en van recreatieve fietsverbindingen tot rijksinfrastructuur. Daarbij heeft hij een zeer brede kennis opgedaan van de toetsingspraktijk en de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op dit gebied. Deze kennis wordt niet alleen toegepast in projecten en bij de eventuele verdediging hiervan bij de Raad van State, maar ook gedeeld in cursussen die hij voor onder meer Geoplan geeft en ingezet ten behoeve van zijn werk voor de Commissie voor de m.e.r. Beno is door zijn brede ervaring goed in staat de klantvraag helder te krijgen en te vertalen in een effectieve aanpak van projecten.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in projecten die wij uit kunnen voeren.