Over ons

Koolstra Advies is in 2017 opgericht door Beno Koolstra (1972). Na zijn studies Bos & Natuurbeheer (1995) en Land & Water Management (1997) heeft hij bij het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek / Alterra Wageningen UR (1997 – 2006) en Arcadis (2006 – 2018) gewerkt. Beno is een gedreven adviseur die denkt vanuit de belangen van de klant zonder daarbij de objectiviteit uit het oog te verliezen. Hij weet door efficiënt samen te werken resultaten te bereiken die goed onderbouwd zijn en stand houden in juridische procedures. Doordat hij met veel verschillende typen projecten ervaring heeft opgedaan, is hij zeer breed inzetbaar. Hij is gewend te spreken bij cursussen en kennisdagen, in rechtszaken en tijdens inspraakbijeenkomsten.

Met de kennis en ervaring die in de afgelopen 20 jaar is opgedaan, is in het voorjaar van 2018 de beslissing genomen ontslag te nemen en volledig met Koolstra Advies verder te gaan. Met passie voor het werkveld, oog voor de belangen van de klant en respect voor de kwetsbaarheid van de natuurlijke omgeving.

Koolstra Advies werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Respect voor onze klanten en hun wensen, maar zeker ook voor onze natuurlijke omgeving. Wanneer zorgvuldig wordt gewerkt, kan veel, maar moet ook alles kunnen wat mag? Lopen we strak langs de kaders van de wet, of kijken we hoe we ons project kunnen realiseren met respect voor de aanwezige natuurwaarden, of zelfs zo dat ook de natuur er op vooruit gaat? Dat klinkt misschien spannend, maar de praktijk leert dat vaak heel veel mogelijk is tegen minimale kosten. Kosten die vaak meer dan terug verdiend worden omdat langlopende procedures worden vermeden.

Eerlijkheid over en weer. Wij werken op basis van onderling vertrouwen en streven een open relatie na tussen klant en adviseur. Problemen en knelpunten worden direct besproken. Liever een keer een scherpe discussie tijdens de uitvoering van het project dan een slepend gevoel van onbehagen of een ontevreden gevoel achteraf. Eerlijkheid en openheid stralen wij uit en wij bieden onze klanten ook alle ruimte hiervoor.

Kwaliteit moet van hoog niveau zijn. Dat geldt voor de kwaliteit van ons onderzoek en onze rapporten. Wij bereiken deze kwaliteit door steeds op de hoogte te zijn van de nieuwste onderzoeksmethodes, bijhouden van vakliteratuur, samenwerking met andere specialisten op het gebied van ecologie en natuurwetgeving en kennis te nemen van de meest recente jurisprudentie, wijzigingen in beleid en wetgeving. Zonodig wordt voor de uitvoering van ons werk specialistische kennis van derden ingeschakeld.

Duurzaamheid is te vaak een vaag begrip. Wij geven daar praktisch invulling aan door reizen te beperken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van telefoon- of videovergaderen voor het voeren van overleg. Wanneer wordt gereisd, wordt zo mogelijk gekozen voor het openbaar vervoer. Wanneer met de auto wordt gereisd,  wordt een elektrisch voertuig gebruikt, dat wordt geladen met duurzaam (in Nederland opgewekte zonne- en windenergie) opgeewekte energie.  Gebruik van papier wordt beperkt door te communiceren via e-mail en rapporten en dergelijke in digitale vorm te leveren.