Juridische ondersteuning

Wanneer er discussie ontstaat met het bevoegd gezag over een vergunning, een handhavingsverzoek wordt ingediend tegen een project of een verleende vergunning of ontheffing wordt aangevochten, is het zaak zo snel mogelijk deskundige hulp in te schakelen. Door onze jarenlange ervaring met beroepsprocedures kunnen wij hierbij ondersteunen. Omdat wij zowel de praktijk van ecologisch onderzoek en adviseren als het natuurbeschermingsrecht door en door kennen zijn wij als geen ander in staat dit soort eco-juridische kwesties in de breedte op te pakken: wij spreken de taal van zowel de ecoloog als de jurist. Wij hebben nauwe contacten hebben met een aantal in het natuurbeschermingsrecht gespecialiseerde advocaten. Daardoor kunnen wij waar nodig snel de juiste juridische ondersteuning inzetten.

Ook wanneer ondersteuning gewenst is bij het vermijden van juridische procedures, door het project vanaf de start zorgvuldig binnen de kaders van de wet- en regelgeving te houden, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kennen de vergunningverleners Wet natuurbescherming van de provincies en het ministerie van LNV en zijn in staat op inhoud en niveau gesprekken te voeren met belangengroeperingen en natuurbeschermingsorganisaties.  Door een zorgvuldige werkwijze en open communicatie met belanghebbenden wordt de kans dat een project in de vergunning fase of bij de rechtbank strandt een stuk kleiner. Daarbij geldt altijd: hoe eerder in het proces rekening wordt gehouden met de natuurwetgeving, hoe kleiner de kans op complicaties is.