Effectrapportages soortenbescherming

Voor het uitvoeren van een complete effectrapportage (inclusief mitigatieplan en uitvoeringsprotocol) zoals nodig is wanneer u een ontheffing soortenbescherming aan wilt vragen, bent u bij Koolstra Advies aan het juiste adres. Ook wanneer u de quickscan en soortenonderzoek al heeft laten uitvoeren en behoefte heeft aan een deskundig rapport dat voldoet aan alle eisen die het bevoegd gezag stelt en waarmee u zonder verdere knelpunten een ontheffing aan kunt vragen kunt u bij ons terecht. Indien gewenst, kunnen wij de ontheffing ook voor u aanvragen.