Ecologische begeleiding

Vaak wordt in een vergunning of ontheffing voorgeschreven dat de betreffende werkzaamheden onder ecologische begeleiding uitgevoerd moeten worden. Denk aan het ongeschikt maken voor broedvogels, het wegvangen van amfibieƫn en/of reptielen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden of zelfs het volledig begeleiden van de werkzaamheden zelf. Wij kunnen de begeleiding voor u verzorgen en daarbij garanderen dat gewerkt wordt volgens de eisen die door het bevoegd gezag aan de vergunning of ontheffing zijn verbonden. Dat doen wij door in overleg met de initiatiefnemer een uitvoeringsprotocol op te stellen, dat praktisch en uitvoerbaar is, en tevens tegemoetkomt aan de gestelde eisen. Bij begeleiding van de werkzaamheden vindt een instructie op locatie plaats, zodat alle betrokkenen weten welke eisen het bevoegd gezag stelt. Zo wordt voorkomen dat bij controle van een toezichthouder tekortkomingen worden geconstateerd en het werk mogelijk wordt stilgelegd.