Ecologisch onderzoek en monitoring

Een ecologisch effectrapport begint bij een gedegen inventarisatie van de flora en fauna die in het studiegebied aanwezig is. Om goed onderzoek uit te kunnen voeren is ook inzicht nodig in de aard van het project, de reikwijdte van de effecten en gevoeligheid van de betreffende soorten. Wanneer een monitoringsverplichting is verbonden aan een vergunning of ontheffing, is het zaak deze monitoring zo uit te voeren dat de resultaten goed kunnen worden ge├»nterpreteerd. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van inventarisatie- en monitoringsplannen en het uitvoeren daarvan. Tevens hebben wij in ons netwerk specialistische bureaus die waar nodig snel en effici├źnt ingezet kunnen worden. Daardoor zijn wij ook instaat om zonder hoge reiskosten landelijk te kunnen werken.