Disclaimer

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld met als doel juiste en volledige informatie te presenteren en actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat een deel van de informatie onvolledig, achterhaald of onjuist is. Koolstra Advies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan zonder nadere aankondiging wijzigen.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, via bijvoorbeeld het gebruik van een hyperlink op de website of door uitingen van derden op onze site.