Dienstverlening

U kunt bij ons terecht voor ecologisch advies en onderzoek in de breedste zin. Wij kunnen kleinere projecten uitvoeren, zoals een quickscan natuurwetgeving, aanvullende soortgerichte onderzoeken en het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming. Maar ook voor grotere projecten, zoals het van een grote planstudie of passende beoordeling en het aanvragen van en vergunning Wet natuurbescherming kunt u bij Koolstra Advies terecht. Grotere opdrachten voeren wij in samenwerking met andere bureaus uit.

Heeft uw organisatie een grote opdracht aan te besteden op het vlak van natuuronderzoek of milieueffectrapportage, maar hebt u daar zelf geen ervaring mee? Wij kunnen u ondersteunen met het formuleren van de uitvraag, het selecteren van het bureau en u als opdrachtgever ondersteunen bij het begeleiden van de opdrachtnemer. Als er bij uw organisatie tijdelijk behoefte is aan een ecoloog, of tijdelijk vervanging, kunnen wij daaraan invulling geven door een detachering.

Naast ecologie bieden wij ook diensten aan op het vlak van de natuurwetgeving. Wij kennen de wetgeving en de jurisprudentie door en door en kunnen u een passend advies geven als het gaat om (het voork├│men van) juridische procedures. Mocht beroep worden ingesteld tegen een plan of project, of bent u van plan zelf beroep in te stellen, dan kunnen wij u begeleiden in de te nemen stappen om daarmee de kans op succes te vergroten. Wij hebben contact met een aantal zeer ervaren en in het natuurbeschermingsrecht gespecialiseerde advocaten zodat wij u op dit vlak effici├źnt kunnen ondersteunen.