Cursussen Natuurwetgeving en ecologie

Beno is (inhuur)docent voor het opleidingsinstituut Geoplan en is één van de twee docenten voor de Basiscursus en Verdiepingscursus Natuurwetgeving en Ecologie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Geoplan: basiscusus en verdiepingscursus.

Daarnaast kunnen wij ook in eigen beheer cursussen natuurwetgeving en ecologie verzorgen. Doelgroepen zijn gemeenten en andere overheden, projectontwikkelaars en andere organisaties die als aanvrager of toetser met vergunning- en ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming te maken krijgen.