Begeleiden van aanbestedingen

Sommige organisaties hebben zelf niet de kennis in huis om ecologisch onderzoek uit te vragen en de uitvoering als opdrachtgever te begeleiden. Het risico bestaat dan dat het onderzoek niet aansluit op de vraag en bijsturen van een opdrachtnemer problematisch is. Koolstra Advies kan hierin de rol van tussenpersoon vervullen. Door onze jarenlange ervaring met projecten voor vele tientallen verschillende klanten van uiteenlopen organisaties en bedrijven, zijn wij in staat snel de vraag helder te krijgen en te ondersteunen bij het opstellen van een offerte uitvraag. Ook kunnen wij ondersteunen bij het beoordelen van de offertes, het selecteren van de opdrachtnemer en het opstellen van de overeenkomst waarmee de opdracht wordt verleend. Tevens kunnen wij namens of samen met de opdrachtgever de verdere uitvoering begeleiden en de kwaliteit van het werk bewaken.