Andere projecten

Mileueffectrapportage / MER-beoordeling: Koolstra Advies voert niet zelfstandig MER-projecten uit. Wel kunnen wij het onderdeel natuur uitvoeren en/of voor u een passend adviesbureau zoeken met de juiste kennis en ervaring om voor uw project een MER op te stellen of een MER-beoordeling uit te voeren.

Bestemmingsplannen: Koolstra Advies stelt geen bestemmingsplannen op. Wel kunnen wij het onderdeel natuur uitvoeren en/of voor u een passend adviesbureau zoeken met de juiste kennis en ervaring om voor een bestemmingsplan op te stellen en de bijbehorende onderzoeken uit te voeren. Wanneer het een bestemmingsplan betreft met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied is een Passende Beoordeling verplicht en ontstaat ook de verplichting tot het opstellen van een Plan-MER. Of hiervan sprake is kunnen wij voor u onderzoeken en in een korte adviesnotitie rapporteren.

Omgevingsvergunningen: de scope van een omgevingsvergunning is veel ruimer dan het werkveld van Koolstra Advies. Wanneer natuur-effecten een belangrijke rol spelen kunnen wij dit onderdeel van de aanvraag voor u verzorgen in samenspraak met het bureau dat de overige delen van de aanvraag verzorgt.