Home

Koolstra Advies adviseert op het gebied van ecologie en natuurwetgeving aan bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in het raakvlak van ecologie en natuurwetgeving. Daardoor zijn wij in staat ons ecologisch onderzoek en advisering op zodanige wijze uit te voeren dat benodigde vergunningen en ontheffingen verleend kunnen worden en in een eventuele rechtszaak stand zullen houden. U kunt ons ook benaderen voor project-, proces-, en omgevingsmanagement voor projecten waarbij ecologie en ruimtelijke ordening een grote rol speelt.